Η FILTREX ιδρύθηκε το 1985 με στόχο την κάλυψη των αναγκών στον τομέα του φιλτραρίσματος. Βασικές αρχές της εταιρείας είναι η προσήλωση στην ποιότητα και η δημιουργία αξιόπιστου ονόματος (brand name).

Συνεργασίες
Αξιοποιώντας την σημαντική τεχνογνωσία από την μακροχρόνια συνεργασία της με κορυφαίους οίκους στον χώρο του φίλτρου και τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό στην κοπή (laser) και στην συγκόλληση (ultrasonic) μπορεί και δίνει λύσεις στο σύνθετο, εγχείρημα του φιλτραρίσματος. Την αναζήτηση δηλαδή των κατάλληλων υλικών για την επίτευξη της ιδανικής συγκράτησης σωματιδίων στην επιθυμητή ταχύτητα.

Η επιχείρηση δύναται να ικανοποιήσει τις πιό ειδικές απαιτήσεις, καλύπτωντας ένα μεγάλο φάσμα αναγκών τόσο στη ποικιλία όσο και στη ποιότητα, ώστε το όνομα Filtrex να έχει καταστεί συνώνυμο της υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας

Οικολογικά
Η δέσμευσή μας είναι να εργαστούμε σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικά ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις για την προώθηση των ανανεώσιμων, ανακυκλωμένων διατηρήσιμων ή οργανικών υλικών. Έχουμε εισαγάγει τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας για να δημιουργήσουμε «πράσινα» και οικολογικά φίλτρα ώστε να συμβάλουμε στη μείωση των αποβλήτων, στην ανακύκλωση πηγών ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες επιπρόσθετης αξίας στους πελάτες μας.

Εφαρμογές φίλτρων:

• Βιομηχανικά
• Air – Conditioning
• Τροφίμων και εργαστηρίων
• Μηχανήματα, οχήματα και πλοία
• Φίλτρα βαφείων
• Οικιακά φίλτρα
• Υγειονομικών χώρων

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Μιντιλόγλι, Πάτρα

GPS:

38.1842678, 21.7014437

Τηλέφωνο:
E-mail:
Ιστός:
Επικοινωνία με ιδιοκτήτη